Co dwa tygodnie od października do maja spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  dialogu Platona Parmenides. To niezwykle interesujący późny dialog Platona, pełen logicznych zagadek, wyprowadzania w pole rozmówców. Prawdziwa sztuka dialektyki!

Wspólną lekturę prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś, Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, s. 24.

Pierwsze spotkanie 8 października 2019, następne 22 października, itd. co dwa tygodnie. W semestrze powinno to być nie mniej niż 5 spotkań, a w ciągu całego roku nie mniej niż dziesięć. Możliwe jest odwołanie pojedynczych zajęć z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Zapisy od 1 września. 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium.

Serdecznie zapraszam.

Co dwa tygodnie od października do maja spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  tekstu Petera Sloterdijka Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. To odpowiedź na słynny List o humanizmie Martina Heideggera. 

Peter Sloterdijk należy do najwybitniejszych żyjących dziś niemieckich filozofów. Błyskotliwy, spostrzegawczy, inspirowany filozofią Fryderyka Nietzschego myślowy prowokator. Taki, jakich uwielbiamy!

Lektura tekstu Reguły dla ludzkiego zwierzyńca skłoni nas do zajrzenia do Listu o humanizmie, także do platońskiego Polityka

Wspólną lekturę prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś, Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, s. 24.

Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie, pierwsze spotkanie 15 października 2019. W semestrze powinno to być nie mniej niż 5 spotkań, a w ciągu całego roku nie mniej niż dziesięć. Możliwe jest odwołanie pojedynczych zajęć z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Zapisy od 1 września. 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium.

Serdecznie zapraszam.

Zapraszamy na kolejny rok akademicki w Studium Filozofii i Historii Idei WSFT. Jak sama nazwa wskazuje (całkiem nowa nazwa), nasi wykładowcy to specjaliści zarówno z historii jak i z filozofii. Trwają zapisy. Serdecznie zapraszamy. 

 

Omówienie programu w zakładce Program. Szczegółowy program wykładów w zakładce Wykłady

 

Zapisywać się można przez stronę internetową, zakładkę Zapisy.

 

 

 

*** 

 

Nowa nazwa pozwala nam na kontynuację, ale równocześnie wprowadza ważne dla nas zmiany. Bardziej odzwierciedla profil naszego Studium. Wykłady z historii starożytnej Grecji to także historia kultury, idei, które wytwarzali, i zarazem tło dla początków filozofii. Historia Rzymu to także idee polityczne, społeczne, podobnie historia chrześcijaństwa, to splot myśli religijnej, filozofii, lecz także ważny etap ewolucji zachodniej kultury.

 

Przyglądamy się rozmaitym religiom, ich powstaniu i rozwojowi, z zewnątrz, niekonfesyjnie - tak jak zwykło się robić na salach uniwersyteckich. Chrześcijaństwo, jego początki, sama postać Jezusa, jak widzą ją historycy, niekoniecznie kościelni - to temat, do którego wracamy regularnie. Są też oczywiście niezwykle interesujące aspekty narodzin chrześcijaństwa jako zorganizowanej grupy ludzi, historia instytucji, z własną doktryną, historia tego, jak ewoluuje ich samorozumienie w II, III, IV wieku, oraz jak patrzyli na nich inni obywatele Cesarstwa. Podobnie mieliśmy i będziemy mieli w programie wykłady o historii innych religii, judaizmu, islamu, buddyzmu. 

 

Filozofia dziś to nie tylko filozofia, ale to filozofowie zajmujący się tym, co wnoszą do naszego rozumienia świata nauki przyrodnicze. Stąd pojawiają się nas regularnie wykłady ze współczesnej neurobiologii, fizyki. 

 

Mamy więc w WSFT zarazem filozofię i historię idei.

 

serdecznie zapraszam

 

Tadeusz Bartoś

dyrektor programowy WSFT

Skończyliśmy już zajęcia, ale mamy już prawie gotowy program na następny rok: wykłady i seminaria. Wkrótce publikacja. Zapisy od września 2019.

 21 marca odbyła się debata z cyklu Ogród pytań z prof. Markiem Węcowskim.

Oto nagranie z tej debaty - Czego nas uczą starożytni Grecy.