Moje konto
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany.
„Metafizyka”, IV, 1006a i nast.
Arystoteles wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Wykłady

Całoroczny cykl
wykładów - opłata 800zł
za rok akademicki

Pojedynczy wykład – 35 zł
Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym wykładzie w
Centrum Łowicka lub online. Link do wykładu wysyłamy najpóźniej dzień przed wykładem.

Nagrania wykładów z poprzednich lat

W roku akademickim 2022-23 przygotowaliśmy bogaty program prezentujący tematy filozoficzne, historyczne i przyrodnicze. 

Blok 3 wykładów ma miejsce raz w miesiącu od października do maja, zawsze w sobotę. Spotykamy się w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, w Warszawie. Zajęcia zaczynają się o g. 10.00. i trwają do 14.30. Jedna z przerw jest dłuższa (30 min) i pozwala na zjedzenie obiadu w miejscowej kawiarence. (Centrum Łowicka ma świetną i stosunkowo tanią kuchnię).

Osoby spoza Warszawy lub niemające możliwości dotrzeć do Centrum Łowicka, mogą spotkać się z nami przy swoim komputerze, uczestnicząc na żywo w wykładach dzięki platformie Zoom. Uczestnicy całorocznych wykładów mają także dostęp do ich nagrań i mogą je odsłuchiwać w ciągu całego roku
akademickiego.

Słuchacze, którzy nie opuszczą więcej niż dwie soboty otrzymają na końcu roku akademickiego dyplom ukończenia wykładów w roku akademickim 2022/23. Nasze dyplomy mają charakter symboliczny i ewentualnie sentymentalny, nie są dokumentem prawnym.

Tematy wykładów

Fenomenologia 
Prof. Daniel R. Sobota z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (IFiS PAN) wprowadzi nas w unikalny sposób myślenia filozoficznego zwany fenomenologią. Wykład będzie jakby ćwiczeniem w myśleniu fenomenologicznym. Twórca fenomenologii Edmund Husserl miał wielu uczniów. Jednym z nich był Martin Heidegger. Profesor Sobota przedstawi nam sposób w jaki używał fenomenologii ten wielki i kontrowersyjny filozof. Jeśli mówi się, że Heideggera nie sposób zrozumieć, wykład profesora Soboty ma na celu pokazać, że to niekoniecznie prawda. Myśleć razem z wielkimi filozofami – to sens tej serii wykładów.

Neurobiologia 
to dziś jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin. Dr Paweł Boguszewski z Instytutu Nęckiego w Warszawie pokaże co wiemy dziś o ludzkim mózgu w wykładzie Minął rok. Co nowego w neurobiologii.

W historii Polski 
W historii Polski są rzeczy bardziej znane i mniej znane. Narodziny II RP to temat znany, rozpracowany w szczegółach. Są tam jednak sprawy, które umykają naszej uwadze. Prof. Tomasz Nałęcz zarysuje dramaturgię tych wydarzeń w wykładzie zatytułowanym Narodziny II RP, fakty znane i mniej znane.

Fizyka kwantowa
Fizyka współczesna trudna jest do zrozumienia. Z pomocą przychodzi filozof prof. Marek Woszczek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie on kontynuował swoje rozważania o fizyce kwantowej w wykładzie zatytułowanym Filozof o fizyce.

Starożytność 
Wiodącym tematem tegorocznego cyklu wykładów jest nieczystość. Jej rozumienie przedstawią nam historycy z Wydziału Historii UW. Nieczystość w starożytności greckiej przedstawi prof. Marek Węcowski. Rozumienie nieczystości w Biblii hebrajskiej zarysuje prof. Łukasz Niesiołowski- Spanò, a prof. Krystyna Stebnicka omówi znaczenie tego problemu w judaizmie pierwszych wieków n.e. Prof. Paweł Janiszewski zajmie się nieczystością w świecie starożytnego Rzymu.

Starożytne dzieła owiane są niekiedy tajemnicą. Tak jest w przypadku sentencji delfickich, mądrości greckiego antyku. Opowie o nich prof. Krzysztof Bielawski z UJ.

Filozofia
Filozofowie zajmują się też sprawami całkiem bieżącymi. Prof. Andrzej Leder (IFiS PAN) przedstawi nam temat Filozofia języków ekonomicznych.

Teologia
Filozofowie mają wpływ na różne nauki. W drugiej połowie XX wieku znaczący był wpływ Martina Heideggera na teologię katolicką, co przedstawi dr Sebastian Duda z Laboratorium Więzi. Wpływ Heideggera na teologię protestancką w tym czasie wydaje się mniejszy. O tym, co inspirowało wtedy teologów protestanckich opowie prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Teologia chrześcijańska rozwija się dynamicznie w pierwszych wiekach n.e. Pojawiają się myśliciele, którzy zostaną uznani za heretyków, to między innymi Marcjon i Ariusz. Opowie o nich dr Piotr-Ashwin Siejkowski z Kings College London.