Moje konto

Seminarium Platon – Nietzsche (Państwo, Wola mocy)

Myślenie Platona poznajemy w trakcie lektury jego dialogów. W tym roku omawiać będziemy ostatnią, dziesiątą księgę Państwa. Będzie to swego rodzaju powtórzenie i podsumowanie naszej pracy nad tym filozofem. 

Platon miał swoich przyjaciół w historii filozofii i swoich zatwardziałych krytyków. Dogłębną krytykę filozofii jako platonizmu sformułował Fryderyk Nietzsche. Dlatego w tym roku zwrócimy się do jego tekstu Wola mocy, zwłaszcza drugiej księgi, gdzie autor wnikliwie przygląda się założeniom platońskim, które ugruntowały fundamenty naszej cywilizacji.

Semianrium porwadzi Tadeusz Bartoś. Spotkania co dwa tygodnie, we wtorki o g. 19.00, w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, s. 24. Pierwsze spotkanie 9 października, następne 23 października itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie kilku spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Na stronie Zapisy należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę z seminarium Platon-Nietzsche. Przebieg seminarium będzie nagrywany. Nagrania do prywatnego użytku uczestników seminarium Kto nie wyraża zgody na nagrywanie ma dwie możliwości, albo zrezygnować z uczestnictwa albo podczas seminarium konsekwentnie milczeć. Serdecznie zapraszmy.