Moje konto

Seminarium online – Egzegeza Ewangelii Marka, cz. II

Prowadzi – dr Piotr Ashwin-Siejkowski, King’s College London

Zajęcia tylko online.

Seminarium odbywać się będzie w pierszym semestrze roku akademickiego 2021/22 co dwa tygodnie w środy w g. 19.00-20.30. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października 2021, następne 2 listopada, i kolejo 17 listopada, 1 grudnia, 15 grudnia, 12 stycznia. W sumie 6 spotkań. Jest to kontynuacja zajęć z poprzedniego roku akademickiego.

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium.

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie zajęcia.

Prowadzący tak opisuje projekt seminarium:

Ewangelia Marka jest najkrótszą Ewangelią z czterech kanonicznych Ewangelii. Tradycyjnie jest przypisywana Markowi, uczniowi Apostoła Piotra. Jeśli ten sąd jest prawdziwy, odzwierciedla wspomnienia o Jezusie przechowane w środowisku Piotra. Nasze seminarium uważnie wczyta się w polski przekład tego dokumentu (BT), ze szczególna uwaga odtworzenia oryginalnego żydowskiego i grecko-rzymskiego kontekstu użytych religijnych pojęć w tej Ewangelii, wyjaśnienia cytatów z Septuaginty, jak i zwróci uwagę na szereg zaskakujących problemów przechowanych przez ten tekst.

Seminarium będzie podzielone na dwie części: główna i najdłuższa: czytanie tekstu, komentarz do poszczególnych fragmentów przez prowadzącego seminarium i pytań związanych bezpośrednio z tekstem. Jeśli uczestnicy seminarium znają inne współczesne języki, zachęcamy do czytania tej Ewangelii z nami w odniesienie do innych przekładów.

Celem naszego seminarium będzie nauczenie uczestników studiowania tekstu religijnego w sposób krytyczny, a te zdolności mogą być łatwo przeniesione do egzegezy innych dokumentów antycznych, jak i tekstów filozoficznych.