Moje konto

Ogród pytań, prof. Jacek Leociak – Kler (polski) przed wojną, w czasie wojny, po wojnie, wobec Żydów i Zagłady

Zapraszamy na debatę z cyku Ogród pytań. Gościem będzie prof. Jacek Leociak z Instytutu Badań Literackich PAN. Prof. Leociak wydał książkę na temat postaw polskiego kleru wobec Żydów w XX wieku, zatytułowaną Młyny Boże. Będzie o tym mówił we wstępnym przemówieniu. Później rozmowa prowadzona przez Tadeusza Bartosia.

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, czwartek 6 grudnia, g. 19.00. Zapraszamy.