Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Co dwa tygodnie od października do maja spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  tekstu Petera Sloterdijka Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. To odpowiedź na słynny List o humanizmie Martina Heideggera. 

Peter Sloterdijk należy do najwybitniejszych żyjących dziś niemieckich filozofów. Błyskotliwy, spostrzegawczy, inspirowany filozofią Fryderyka Nietzschego myślowy prowokator. Taki, jakich uwielbiamy!

Lektura tekstu Reguły dla ludzkiego zwierzyńca skłoni nas do zajrzenia do Listu o humanizmie, także do platońskiego Polityka

Wspólną lekturę prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś, Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, s. 24.

Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie, pierwsze spotkanie 15 października 2019. W semestrze powinno to być nie mniej niż 5 spotkań, a w ciągu całego roku nie mniej niż dziesięć. Możliwe jest odwołanie pojedynczych zajęć z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Zapisy od 1 września. 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium.

Serdecznie zapraszam.

Zapraszamy na kolejny rok akademicki w Studium Filozofii i Historii Idei WSFT. Jak sama nazwa wskazuje (całkiem nowa nazwa), nasi wykładowcy to specjaliści zarówno z historii jak i z filozofii. Trwają zapisy. Serdecznie zapraszamy. 

 

Omówienie programu w zakładce Program. Szczegółowy program wykładów w zakładce Wykłady

 

Zapisywać się można przez stronę internetową, zakładkę Zapisy.

 

 

 

*** 

 

Nowa nazwa pozwala nam na kontynuację, ale równocześnie wprowadza ważne dla nas zmiany. Bardziej odzwierciedla profil naszego Studium. Wykłady z historii starożytnej Grecji to także historia kultury, idei, które wytwarzali, i zarazem tło dla początków filozofii. Historia Rzymu to także idee polityczne, społeczne, podobnie historia chrześcijaństwa, to splot myśli religijnej, filozofii, lecz także ważny etap ewolucji zachodniej kultury.

 

Przyglądamy się rozmaitym religiom, ich powstaniu i rozwojowi, z zewnątrz, niekonfesyjnie - tak jak zwykło się robić na salach uniwersyteckich. Chrześcijaństwo, jego początki, sama postać Jezusa, jak widzą ją historycy, niekoniecznie kościelni - to temat, do którego wracamy regularnie. Są też oczywiście niezwykle interesujące aspekty narodzin chrześcijaństwa jako zorganizowanej grupy ludzi, historia instytucji, z własną doktryną, historia tego, jak ewoluuje ich samorozumienie w II, III, IV wieku, oraz jak patrzyli na nich inni obywatele Cesarstwa. Podobnie mieliśmy i będziemy mieli w programie wykłady o historii innych religii, judaizmu, islamu, buddyzmu. 

 

Filozofia dziś to nie tylko filozofia, ale to filozofowie zajmujący się tym, co wnoszą do naszego rozumienia świata nauki przyrodnicze. Stąd pojawiają się nas regularnie wykłady ze współczesnej neurobiologii, fizyki. 

 

Mamy więc w WSFT zarazem filozofię i historię idei.

 

serdecznie zapraszam

 

Tadeusz Bartoś

dyrektor programowy WSFT

Skończyliśmy już zajęcia, ale mamy już prawie gotowy program na następny rok: wykłady i seminaria. Wkrótce publikacja. Zapisy od września 2019.

 21 marca odbyła się debata z cyklu Ogród pytań z prof. Markiem Węcowskim.

Oto nagranie z tej debaty - Czego nas uczą starożytni Grecy.

 

 

4 kwietnia w Big Book Cafe o g. 19.00, ul. Dąbrowskiego 81, spotkanie z autorem książki Mnich. Spotkanie poprowadzi Kazimiera Szczuka. 

***

Jan ma dwadzieścia lat i postanawia wszystko zostawić – studia, rodzinę, znajomych. Pakuje do plecaka kilka najpotrzebniejszych rzeczy i odchodzi. Chce być radykalny. Rozpiera go duma z decyzji porzucenia dotychczasowego życia. Chce rozstrzygnąć ostatecznie o swoim losie, ulokować siebie po dobrej stronie świata, ofiarując Bogu całego siebie. Zostać mnichem, nieść dobro i pomoc. Wstępuje do klasztoru i zmienia imię na Benedykt.

Rzeczywistość nie jest jednak równie czysta jak przekonania młodego i naiwnego duchownego. Widzi wokół siebie narastającą pustkę wewnętrzną, wydrążenie z życia, które znajduje religijne uzasadnianie w teoriach teologicznych i mistycznych.

Tadeusz Bartoś – w swojej pierwszej powieści – opisuje bohatera od początku jego drogi w katolickim zakonie, ukazuje sposoby zaangażowania, czy może raczej „wkręcenia” go w tryby zakonnego życia. Przedstawia jednostkę naginaną do jednowymiarowego i niepodważalnego postrzegania świata – jedynego słusznego. Opisuje także kolosalne rozczarowanie. Proces przenikania do świadomości Benedykta elementów krytycznych, kwestionujących totalną, przytłaczającą prawdę religijnego uwiedzenia. Drogę do postanowienia, aby opuścić tę destrukcyjną, manipulacyjną, zamkniętą grupę religijną.

Link do strony wydawnictwa.