Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Umarł nagle, znakomity znawca  niemieckiej filozofii XVIII-XIX wieku. Uczeń prof. Marka Siemka. Jeden z ulubionych wykładowców WSFT.

Pogrzeb w środę 28 kwietnia, g. 14.00 na Starych Powązkach.

Nie zapominajmy o nim. 

 

Prowadzi - dr Piotr Ashwin-Siejkowski, Londyn. Jest on m.in. autorem przekładów z greki na język polski wybranych dziel Porfiriusza, ostatnie cztery lata uczył greki nowotestametalnej na King's College London, a obecnie prowadzi badania naukowe skupione na pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa.

 

Seminarium odbywać się będzie na platformie internetowej, co dwa tygodnie w środy w g. 19.00-20.30. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 października 2020, następne 28 października, itd. co dwa tygodnie. W semestrze zimowym powinno odbyć się nie mniej niż pięć spotkań, a w ciągu całego roku nie mniej niż dziesięć. Możliwe jest odwołanie pojedynczych zajęć z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium. 

 

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie opcje.

 

Prowadzący tak opisuje projekt seminarium:

 

Ewangelia Marka jest najkrótszą Ewangelią z czterech kanonicznych Ewangelii. Tradycyjnie jest przypisywana Markowi, uczniowi Apostoła Piotra. Jeśli ten sąd jest prawdziwy, odzwierciedla wspomnienia o Jezusie przechowane w środowisku Piotra. Nasze seminarium uważnie wczyta się w polski przekład tego dokumentu (BT), ze szczególna uwaga odtworzenia oryginalnego żydowskiego i grecko-rzymskiego kontekstu użytych religijnych pojęć w tej Ewangelii, wyjaśnienia cytatów z Septuaginty, jak i zwróci uwagę na szereg zaskakujących problemów przechowanych przez ten tekst.

 

Seminarium będzie podzielone na dwie części: główna i najdłuższa: czytanie tekstu, komentarz do poszczególnych fragmentów przez prowadzącego seminarium i pytań związanych bezpośrednio z  tekstem. Jeśli uczestnicy seminarium znają inne współczesne języki, zachęcamy do czytania tej Ewangelii z nami w odniesienie do innych przekładów.

 

 

Celem naszego seminarium będzie nauczenie uczestników studiowania tekstu religijnego w sposób krytyczny, a te zdolności mogą być łatwo przeniesione do egzegezy innych dokumentów antycznych, jak i tekstów filozoficznych.

 

Co dwa tygodnie od października do maja spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  tekstu Martina Heideggera Przyczynki do filozofii. To jeden z najbardziej tajemniczych tekstów Heideggera. Spisany w latach 30. XX wieku, ukrywany był przez autora skrzętnie przez całe jego długie życie. Ukazał się publicznie po śmierci Heideggera, w 1989 roku.

Tekst uznawany za mroczny, nieczytelny, może we wspólnej lekturze okazać się jasny i prosty - to będzie cel naszego seminarium. Przyczynki do filozofii są rozwinięciem idei pierwszego fundamentalnego dzieła Heideggera Bycie i czas (1926). 

Wspólną lekturę tekstu prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś, Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00-20.30 w Centrum Łowicka, s. 24. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października 2020, następne 27 października, itd. co dwa tygodnie. W semestrze zimowym powinno odbyć się nie mniej niż pięć spotkań, a w ciągu całego roku nie mniej niż dziesięć. Możliwe jest odwołanie pojedynczych zajęć z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium. Możliwe jest także uczestnictwo online dla zapisanych na zajęcia.

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie opcje.

*

Centrum Łowicka stosuje zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nasze spotkania są bezpieczne, zachowujemy dystans i poruszamy się po Centrum w maseczkach.

Co dwa tygodnie od października do maja spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  tekstu I.M. Bocheńskiego Sto zabobonów. Bocheński zajmował się w swej pracy badawczej m.in. historią logiki. Poświęcał także wiele uwagi zastosowaniu logiki. Zajmował się m.in. analizą logiczną takich pojęć jak autorytet, przedsiębiorstwo, partia komunistyczna. Brak umiejętności praktycznego stosowania zasad logiki to istotny mankament wykształcenia w Polsce. Wpływa on na jakość życia publicznego. Stąd nasze seminarium. Książeczka Sto zabobonów to praktyczny podręcznik logicznej analizy najbardziej popularnych pojęć z życia publicznego, takich jak humanizm, demokracja, autorytet, altruizm, itp. 

Wspólną lekturę tekstu prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś, Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00-20.30 w Centrum Łowicka, s. 24. 

Pierwsze spotkanie 6 października 2020, następne 20 października, itd. co dwa tygodnie. W semestrze zimowym powinno odbyć się nie mniej niż pięć spotkań, a w ciągu całego roku nie mniej niż dziesięć. Możliwe jest odwołanie pojedynczych zajęć z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium. Możliwe jest także uczestnictwo online dla zapisanych na zajęcia.

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie opcje.

*

Centrum Łowicka stosuje zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nasze spotkania są bezpieczne, zachowujemy dystans i poruszamy się po Centrum w maseczkach.

 

PIerwsze wykłady 24 października, pierwsze seminarium 6 października. 

Szczegółowy program już jest dostępny. 

W zakładce ZAPISY prosimy podać swoje dane, a następnie wybrać dostępne opcje zaznaczając kratkę z daną propozycją: są tam seminaria w kilku konfiguracjach, wykłady, lub sam tylko dostęp do nagrań wykładów. Prosimy też zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do zapisów.

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w  Centrum Łowicka. Zachowujemy rygory stanitarne, zajęcia więc będą bezpieczne. 

Do zobaczenia!