Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Filozofowie

prof. dr hab. Marcin Poręba

Filozof. Pracuje na Wydziale Filozofii UW w zakładzie historii filozofii nowożytnej. Zajmuje się klasyczną filozofią niemiecką (w szczególności filozofią Kanta) oraz filozofią analityczną (m.in. pragmatyzmem i filozofią umysłu) łącząc w swoich pracach style myślenia dwóch różnych tradycji filozoficznych: analitycznej i kontynentalnej. Autor licznych przekładów z języka niemieckiego (m.in. Hegel, Freud, Wittgenstein) oraz angielskiego. Opublikował m.in.

Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej (1999)
Możliwość rozumu. Ćwiczenia z metafizyki (2008).
Granice względności. Opis metafizyczny (2014).
Wolność i metafizyka. Eseje z filozofii pierwszej (2017)


Dr Andrzej Serafin

Filozof, tłumacz, redaktor kwartalnika Kronos. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Opublikował m.in.

Pojęcie prawdy w Heideggerowskiej interpretacji Arystotelesa (2016)
Heidegger i fenomenologia niewidzialnego (2021)
Fenomenologia światłości mistycznej Mircei Eliadego, Teologia Polityczna 2021
Odkupienie w myśli Jacoba Taubesa, Teologia Polityczna 2021
Uwięziony w Eleusis. O Wiesławie Juszczaku, Teologia Polityczna (2021)
Rilke jako filozof, Teologia Polityczna (2020)


dr hab. Marek Woszczek

Filozof, pracuje Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się ontologią przyrody oraz filozofią fizyki, w szczególności ontologią fizyki kwantowej. Prowadzi badania dotyczące zagadnień kwantowej przyczynowości, kontekstualności i holizmu, a także mocy kauzalnych w ontologii kwantowej. Zajmuje się także wybranymi problemami historii idei i historii religii, w szczególności historią interakcji dyskursów naukowo-przyrodoznawczych i religijno-teologicznych, od okresu wczesnonowożytnego (zwłaszcza późnego paracelsyzmu) poprzez Spinozę i Leibniza po romantyczną Naturphilosophie, zwłaszcza Schellinga i Goethego. Prowadzi badania nad przekształceniami koncepcji materii i obrazów przyrody od XVI do XIX wieku. Opublikował m.in.

Ukryta całość przyrody a mikrofizyka (2010)
Platonic Wholes and Quantum Ontology (2015)
Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości (2018)


Prof. Daniel R. Sobota

Filozof, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch książek:

Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie 2012-2013)
Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch (2017)

 

Prof. Andrzej Leder

Filozof kultury, lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2015 jego książka pt. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej została nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Opublikował m.in.:

Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997)
Nieświadomość jako pustka (2001)
Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007)
Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej (2014)
Rysa na tafli (2016)
Był kiedyś postmodernizm... Sześć esejów o schyłku XX stulecia (2018)


Teologowie

prof. Kalina Agnieszka Wojciechowska

Teolog, biblistka ewangelicka, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu oraz Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała m.in.:

Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (współautor: Mariusz Rosik)
Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba (współautor: Mariusz Rosik)
Opowiadam wam jak Piotr: elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka
Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie (wraz z Alfredem Tschirschnitzem)


Revd Dr Piotr Ashwin-Siejkowski

Teolog, historyk starożytności chrześcijańskiej, duchowny anglikański. Pracuje w King's College London. Opublikował m.in.:

Valentinus' legacy and Polyphony of Voices (2021)
T&T Clark Handbook of the Early Church (2021)
Clement of Alexandria’s Reception of the Gospel of John: Context, Creative Exegesis and Purpose” (2017).


Historycy

Prof. Marek Węcowski

Historyk starożytności, pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m.in.:

Starożytność klasyczna (1999)
Sympozjon czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej. IX-VII wiek p.n.e., (2011).
The Rise of the Greek Aristocratic Banquet, Oxford: 2014.
Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, (2018)


Prof. Paweł Janiszewski

Historyk starożytności, profesor na Wydziale Historii UW. Specjalizuje się w historii starożytnego Rzymu oraz chrześcijaństwa pierwszych wieków. Opublikował m.in.

Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku (2008)
Panthera - ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki (2013)


Prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Historyk starożytności, dziekan Wydziału Historii UW. Zajmuje się historią starożytnej Palestyny, dziejów biblijnego Izraela oraz Filistynów. Opublikował m.in.:

Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie (2003)
Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (2012)
Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa (z Krystyną Stebnicką) (2020)


Przyrodnicy

Dr Paweł Boguszewski

Biolog, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nęckiego PAN w Warszawie. Jest tam kierownikiem Pracowni Metod Behawioralnych. Dr Boguszewski jest doświadczonym behawiorystą od lat specjalizującym się w projektowaniu i analizie badań dotyczących zachowania zwierząt. Jest też autorem kilku programów służących analizie danych pochodzących z badań behawioralnych.