1. Seminarium filozoficzne, Martin Heidegger, Przyczynki do filozofii, prowadzi prof. Tadeusz Bartoś

2. Seminarium filozoficzne: Fryderyk Nietzsche, Poza dobrem i złem, prowadzi prof. Tadeusz Bartoś

3. Seminarium teologiczne: Ewangelia św. Marka, prowadzi dr Piotr Ashwin-Siejkowski