Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Studium Filozofii i Historii Idei WSFT powstało w 2007 roku. Założycielami WSFT są Anna Krajewska (prezes Fundacji) oraz Tadeusz Bartoś (dyrektor programowy). Fundacja prowadzi cykl całorocznych wykładów i seminariów a także razem z Centrum Łowicka organizuje debaty oraz spotkania z autorami książek.

Nasze zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z filozofii, historii idei, historii kultury, religii. Poznać i zrozumieć cywilizację, w której żyjemy - to interesuje nas najbardziej! Od starożytności do dnia dzisiejszego! Zapraszamy wyśmienitych wykładowców, którzy pomagają nam przybliżyć najciekawsze i najbardziej pasjonujące kwestie ewolucji myśli naszego kręgu kulturowego.

Naszą dewizą jest myślenie krytyczne. Myślenie nie może być nawykiem, odruchem, przyzwyczajeniem. To ciągłe poszukiwanie, otwarcie na rozmaite wizje świata, nowe informacje. Myślenie, także przeciwko sobie, swoim własnym najgłębszym przekonaniom. Wychodzenie poza stereotypy.

Co roku dołączają do naszego grona nowi słuchacze, jest też grupa stałych uczestników, dla których znajdujemy nowych wykładowców i nowe tematy. W programie mamy więc element kontynuacji i element nowości. Nasze studia nie mają końca, ciągle pojawiają się nowe ciekawe problemy, nieustannie dowiadujemy się o interesujących wykładowcach w kraju i na świecie, których staramy się do nas zapraszać.

Równolegle do comiesięcznych wykładów (raz w miesiącu, zawsze w sobotę) prowadzone są przez prof. Tadeusza Bartosia cotygodniowe seminaria filozoficzne. Praca seminaryjna to wspólne czytanie wielkich filozoficznych tekstów, komentarz i dyskusja.

Zajęcia stacjonarne (wykłady i seminaria) odbywają się w Centrum Łowicka w Warszawie. Od zeszłego roku umożliwiamy także uczestnictwo w wykładach online osobom, które nie mogą uczestniczyć osobiście w zajęciach, z różnych stron świata.

 

Zapraszamy do wspólnej przygody intelektualnej!
Anna Krajewska, Prezes Fundacji WSFT
Prof. Tadeusz Bartoś, Dyrektor Programowy Fundacji