Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)
Rok
27-10-2018
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Wstęp do egzegezy Nowego Testamentu
11:30-12:45prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Wino w starożytnej Grecji
13:15-14:30dr Iwona Chmura-Rutkowska (UAM)(Nie) widzialne granice. Edukacja szkolna i płeć
24-11-2018
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Jezus historyczny - cz. I
11:30-12:45prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Kres religii pogańskich i triumf chrześcijaństwa: konflikt religijny na tle upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego
13:15-14:30dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)O biologicznych i ewolucyjnych podstawach moralności
15-12-2018
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Jezus historyczny - cz. II
11:30-12:45prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Kres religii pogańskich i triumf chrześcijaństwa: konflikt religijny na tle upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego
13:15-14:30prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Systemy polityczne starożytnej Grecji: demokracja, oligarchia i jedynowładztwo wczoraj i dziś
19-01-2019
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Rozwój Kościoła pierwotnego
11:30-12:45prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Systemy polityczne starożytnej Grecji: demokracja, oligarchia i jedynowładztwo wczoraj i dziś
13:15-14:30prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Kres religii pogańskich i triumf chrześcijaństwa: ostatni poganie na Zachodzie
16-02-2019
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Mesjanizm w wersji religijnej i zsekularyzowanej
11:30-12:45prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Systemy polityczne starożytnej Grecji: demokracja, oligarchia, jedynowładztwo wczoraj i dziś
13:15-14:30dr Barbara Markowska (Collegium Civitas)Czym jest liberalizm? Mapa i genealogia pojęcia
16-03-2019
10:00-11:15dr Barbara Markowska (Collegium Civitas)Liberalizm - prehistoria: namiętność władzy a nowoczesna polityka (Machiavelli/Szekspir)
11:30-12:45dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Mózg emocjonalny, czyli odwieczna walka serca z rozumem
13:15-14:30dr hab. Krystyna Stebnicka (Inst. Hist. UW)Islam w Jerozolimie - cz. I
13-04-2019
10:00-11:15dr Barbara Markowska (Collegium Civitas)Ład liberalny: umowa społeczna a prawa natury [Hobbes/Locke/Rousseau]
11:30-12:45dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Neuronauka sprawdza Arystotelesa: o postrzeganiu rzeczywistości i percepcja świata
13:15-14:30dr hab. Krystyna Stebnicka (Inst. Hist. UW)Islam w Jerozolimie II
18-05-2019
10:00-11:15dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Neuronauka sprawdza Arystotelesa: wiedzy, uczeniu się i pamięci
11:30-12:45Dr Piotr Ashiwin-Siejkowski (King s College London)Czy pojęcie „chrześcijaństwa” jest stosowne w odniesieniu do pluralizmu tradycji teologicznych przed Niceą?
13:00-14:15Dr Piotr Ashiwin-Siejkowski (King s College London)Rola kobiet.w grupach chrześcijańskich w II wieku