Rok
16-10-2021
10:00-11:15prof. Paweł Janiszewski (Wydział Historyczny UW)prof. Paweł Janiszewski (WH UW); Epidemie i zarazy w antycznym świecie
11:30-12:45prof. Marcin Poręba (WF UW)Zrozumieć Kanta, cz. I
13:15-14:30prof. Kalina Wojciechowska (CHAT) Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana, cz. I
13-11-2021
10:00-11:15prof. Paweł Janiszewski (Wydział Historyczny UW)Religia, magia i theurgia antyczna przeciw klęskom i epidemiom
11:30-12:45prof. Marcin Poręba (WF UW)Zrozumieć Kanta, cz. II
13:15-14:30prof. Kalina Wojciechowska (CHAT) Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana, cz. II
11-12-2021
10:00-11:15prof. Paweł Janiszewski (Wydział Historyczny UW)Los, fatum, opatrzność, przypadek ... mechanizmy kierujące dziejami według autorów antycznych
11:30-12:45prof. Andrzej Serafin (IF UP)Młody Heidegger o Platonie
13:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. I
22-01-2022
10:00-11:15prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. II
11:30-12:45prof. Marek Woszczek (UAM)Filozof o kwantach
13:15-14:30prof. Andrzej Serafin (IF UP)Młody Heidegger o Arystotelesie
19-02-2022
10:00-11:15prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Hellenizacja religii żydowskiej IV-I w. p.n.e., cz. I
11:30-12:45prof. Daniel R. Sobota (IFiS PAN)Czarne zeszyty Heideggera
13:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. III
19-03-2022
10:00-11:15prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Hellenizacja religii żydowskiej IV-I w. p.n.e., cz. II
11:30-12:45prof. Andrzej Leder (IFiS PAN)w przygotowaniu
13:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. IV
02-04-2022
10:00-11:15dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Co nowego w neurobiologii
11:30-12:45prof. Andrzej Leder (IFiS PAN)w przygotowaniu
13:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz.V
14-05-2022
10:00-11:15dr Piotr Ashwin-Siejkowski (King s College London)Rozwój teologii chrześcijańskiej II wieku, cz. I: Wczesne chrzescijanstwo a Platonizm: historia o starym, ale czy dobrym malzenstwie?
11:30-12:45dr Piotr Ashwin-Siejkowski (King s College London)Rozwój teologii chrześcijańskiej II wieku, cz. II: Dlaczego apofatyka byla popularny we wczesnym chrzescijanstwie?
13:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. VI