Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Wykłady

Wykłady WSFT w najbliższym roku akademickim to duża dawka historii, filozofii, myśli religijnej i wiedzy o świecie przyrody.

Starożytna Grecja do dziś jest pełna tajemnic i zagadek. Badana przez historyków metodami naukowymi od już ponad dwustu lat ciągle porusza i daje do myślenia. To z tamtego świata, antycznych Greków z siódmego, szóstego, piątego i czwartego wieku p.n.e. pochodzi tak wiele pomysłów, z którymi spotykamy się na co dzień w naszym świecie. Antyczny świat greckich tajemnic będzie odsłaniał przed nami prof. Marek Węcowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (IH UW). Jest on autorem między innymi książek o tradycji greckiego ostracyzmu, o wspólnym piciu wina – sympozjonie w epoce klasycznej Grecji.

Historia to także Rzym. Zarazy, sposoby radzenia sobie z epidemiami w tamtej epoce przedstawi prof. Paweł Janiszewski (IH UW). Metody były różne, medyczne, magiczne. Może i dziś może coś nam się przyda.

Historia starożytna to nie tylko Grecy i Rzymianie, to także Żydzi i ich losy opisywane na kartach Biblii. Ale w Biblii nie wszystko jest napisane. Aleksander Macedoński, wielki wódz grecki podbił w IV wieku p.n.e. cały ówczesny świat, od Egiptu do Indii. Kultura grecka i język grecki stały się powszechne, podobnie trochę jak dziś kultura i język angielski. Wszyscy ubierali się jak Grecy, uczyli się w szkołach na modłę grecką, mówili po grecku. Także Żydzi czy to mieszkający w Palestynie, czy w Aleksandrii czy w Rzymie. O hellenizacji Żydów w od IV wieku p.n.e. opowie nasz ulubiony wykładowca prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (IH UW). Nie bez powodu przecież Ewangelie napisane zostały po grecku.

Historia to nie wszystko. Jest jeszcze filozofia. Są wielcy filozofowie, na których wielu się powołuje, ale ich myśl jest trudna, bo bardzo bogata i wnikliwa. Nowożytni filozofowie to przede wszystkim filozofowie niemieccy. Niemiecka filozofia rodzi się dzięki potężnemu umysłowi Immanuela Kanta z XVIII wieku. Jak rozumieć Kanta – o tym opowie nam prof. Marcin Poręba z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (WF UW). Niemcy w filozofii to potęga w XIX wieku, ale i w XX wieku odcisnęli swoje piętno. Najważniejszy, a zarazem najbardziej kontrowersyjny to Martin Heidegger. Młody Heidegger czytał wnikliwe, na swój sposób, teksty Platona i Arystotelesa. O tym opowie nam prof. Andrzej Serafin z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Heidegger to postać kontrowersyjna. Wielki filozof, ale zamieszany – tak czy inaczej - w nazizm. Kilka lat temu ukazały się, wcześniej nieznane, notatki Heideggera z lat trzydziestych XX wieku. Nazwano je „Czarne zeszyty” - taką okładkę miały owe rękopisy. Prof. Daniel Roland Sobota z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (IFiS PAN) przedstawi nam tajemnice tamtych zapisków.

Poza filozofią jest jeszcze teologia. Teologie są różne – to nie tylko katolicy, ale także protestanci. Wybitny protestancki teolog Rudolf Bultmann napisał książkę – „Komentarz do Ewangelii Jana”. Pytanie: w jaki sposób komentował Ewangelię Jana? Jak próbował czytać nauki z początku II wieku na początku XX wieku. Jego metoda to tak zwana egzegeza egzystencjalna – co dawny tekst mówi o mnie o moim życiu. Wszystkie te wątki przedstawi ewangelicka teolożka prof. Kalina Wojciechowska z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Teologia to także jej początki. A jej początki to II wiek n.e. Wielkie umysły tamtej epoki – co ciekawe – przyjmowały chrześcijaństwo. To byli wybitni greccy filozofowie i zarazem chrześcijanie. Jak doszło do spotkania w II i III wieku n.e. chrześcijańskiej nauki z grecką filozofią – o tym opowie nam dr Piotr Ashwin-Siejkowski z London College. Dr Siejkowski jest zarazem historykiem, teologiem, a także anglikańskim duchownym. Jego wykłady niezmiennie poruszają naszych słuchaczy. Przyleci do nas w maju 2022 roku.

Profesor Andrzej Leder, filozof (IFiS PAN) zajmuje się między innymi analizą naszego świata z perspektywy współczesnej psychoanalizy. Jak rozumieć naszą cywilizację, co dzieje się dziś w naszym świecie – to wątki, które pojawią się w jego wykładach w tym roku akademickim.

No i - last but not least – współczesne nauki przyrodnicze. Dr Paweł Boguszewski z Instytutu Nęckiego opowie nam o tym, co nowego w neurobiologii. Od trzydziestu z górą lat badania nad mózgiem ludzkim - można by powiedzieć – eksplodowały. Funkcje mózgu, jego budowa, rozmaite także lekarstwa – dziś to teren największych postępów w przyrodoznawstwie.

Są jednak tematy już klasyczne, choć ciągle niezgłębione. Choćby fizyka kwantowa. Ciągle ktoś próbuje wyjaśnić, co właściwie oznaczają te osobliwości zachowania się najmniejszych cząstek, jakich zbudowany jest świat. Filozof też powinien na ten temat jakieś zdanie mieć. Filozof o kwantach – to wykład prof. Marka Woszczyka z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykłady odbywają się w Centrum Łowicka w Warszawie, równocześnie są transmitowane online na platformie Zoom. Zapraszamy więc do uczestnictwa mieszkańców Warszawy, ale także całej Polski i… świata. Paryż, Londyn, Nowy York, Sydney!

Seminaria filozoficzne

Wspólna lektura, zdanie po zdaniu, ad litteram – jak mawiali średniowieczni mistrzowie, to unikalny sposób na głębsze zrozumienie tekstu. To także wspaniała okazja do gorących dyskusji. Spotykamy się od lat by razem przyglądać się wielkim dziełom filozoficznym.

Zajęcia prowadzi prof. Tadeusz Bartoś.

W tym roku akademickim proponujemy dwa seminaria. Pierwsze – to lektura tajemniczego tekstu Martina Heideggera Przyczynki do filozofii. Dzieło napisane w latach 30., opublikowane po śmierci autora w latach 70. Heidegger ma jedną filozoficzną ideę: pomyśleć inaczej, niż zwykle się myśli. Myślimy nawykami, jesteśmy jakby zaprogramowani przez język, kulturę. Praca filozofa to próba wyrwania się z owych nawyków myślowych, z tego jak się zwykle mówi, jak się zwykle myśli. Zobaczyć to samo, ale inaczej! Wspólna lektura jego tekstów sprawia, że rzeczy zrazu niezrozumiałe – okazują się całkiem proste.

Drugie seminarium poświęcone będzie dziełu Fryderyka Nietzschego Poza dobrem i złem. Nietzsche – podziwiany i pogardzany, wielki myśliciel z XIX wieku kwestionował wiele oczywistości kultury niemieckiej swojej epoki. Nietzsche idealnie nadaje się do pracy seminaryjnej. Pisze zwięźle, często aforystycznie. Jedno, dwa zdania może sprowokować godzinną dyskusję.

Spotkania odbywają się we wtorki, godz. 19.00-20.30, na zmianę - w jednym tygodniu Heidegger, w drugim Nietzsche.

W wykładach i seminariach można uczestniczyć zarówno stacjonarnie jak i przed komputerem na żywo we własnym mieszkaniu poprzez platformę Zoom.

Zapraszamy więc nie tylko mieszkańców Warszawy, ale także całej Polski, albo i świata. Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium.