Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Kilka słów o programie wykładów 

 

Motywem wiodącym wykładów w roku akademickim 2018-2019 będzie filozofia polityki. Prof. Marek Węcowski z Instytutu historycznego UW wygłosi cykl wykładów na temat kształtowania się systemów politycznych w starożytnej Grecji. To wtedy pojawiły się ustroje i doktryny polityczne znane i funkcjonujące do naszych czasów. Ich rozwój szczególny to czasy nowożytne. Dlatego poprosiliśmy dr Barbarę Markowską z Collegium Civitas, by przedstawiła nam zarys rozwoju nowoczesnych doktryn politycznych.

 

Prof. Paweł Janiszewski kontynuował będzie temat upadku cywilizacji rzymskiej, upadku kultów klasycznych i narodzin nowej postaci chrześcijaństwa w V i VI wieku. 

 

Ten czas to także powstanie nowego monoteizmu - islamu. Historię ekspansji religii Mahometa przedstawi dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego UW. 

 

Obecność islamu w Jerozolimie to temat, którego znawczynią jest prof. Krystyna Stebnicka, dlatego poprosiliśmy ją o kilka słów na ten temat.

 

Jezus był postacią historyczną. Badanie faktów z jego życia (Ewangelie to nie jest dokument historyczny sensu stricto, ale raczej traktat teologiczny), a także historyczne ustalenia dotyczące funkcjonowania pierwszych wspólnot chrześcijańskich w I wieku przedstawi dr Sebastian Duda z Laboratoriium Więzi. 

 

Chrześcijaństwo w II wieku nie wyglądało tak jak kilka wieków później. Czy w ogóle można mówić wtedy o istnieniu chrześcijaństwa? Te problemy przedstawi dr Piotr Ashwin-Siejkowski z King's College London, specjalista w zakresie piśmiennictwa religijnego z II wieku. 

 

Rozumienie funkcjonowania człowieka, zwłaszcza funkcjonowanie poznania, uczuć, woli przez ponad dwa tysiące lat w Europie było pod silnym wpływem traktatów Arystotelesa. Dziś chcielibyśmy sprawdzić co z tego zostało w świetle rozwoju neurobiologii. Na ten temat posłuchamy wykładów dr Pawła Boguszewskiego z Instytutu Nenckiego.

 

Wychowanie dzieci to wychowanie chłopców i dziewczynek. Jaki wpływ na rozwój dzieci ma otoczenie, szkoła, rodzice, zachowania nauczycieli  - o tym opowie nam dr Iwona Chmura-Rutkowska z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Adama MIckiewicza w Poznaniu.

 

Szczegółowy program można znaleźć w zakładce  WYKŁADY.

 

Seminaria filozoficzne

 

I. Platon - Nietzsche

 

Platon to jeden z najbardziej wpływowych filozofów od starożytności do dziś. Będziemy kontynuuwać lekturę jego dialogu Państwo, a dokładnie ostatnią dziesiątą księgę, gdzie między innymi zapisany został słynny mit Era.

 

Platon ma też swoich wielkich krytyków. W naszych czasach najdogłębniej analizował wpływ platonizmu na myślenie Zachodu Fryderyk Nietzsche. Stąd propozycja lektury II księgi jego Woli mocy.

 

II. Martin Heidegger, Bycie i czas, Wprowadznie do metafizyki, Co zwie się myśleniem

 

Drugi cykl seminaryjny będzie wspólną lekturą głównego dzieła Martina Heideggera Bycie i czas. Będziemy czytać różne fragmenty z jego dzieła, by dotrzeć do sposobu, w jaki myśli ten jeden z najważniejszych filozofów XX wieku. W tym celu też zaglądać będziemy do innych jego dzieł, będących rozwinięciem tez z Bycia i czasu

 

Seminaria prowadzi Tadeusz Bartoś. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, na zmianę, zawsze we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, s. 24. Pierwsze spotkanie 9 października  - Platon/Nietzsche, 16 października - Heidegger.

 

Zapisy - przez formularz zapisów widoczny na stronie głównej. Zaznaczamy tam wybrane opcje. UWAGA: w chwili obecnej po wysłaniu formularza wyświetla się błąd 404, to fałszywy alarm, formularze dochodzą do nas, a my pracujemy nad naprawą usterki.