4 kwietnia w Big Book Cafe o g. 19.00, ul. Dąbrowskiego 81, spotkanie z autorem książki Mnich. Spotkanie poprowadzi Kazimiera Szczuka. 

***

Jan ma dwadzieścia lat i postanawia wszystko zostawić – studia, rodzinę, znajomych. Pakuje do plecaka kilka najpotrzebniejszych rzeczy i odchodzi. Chce być radykalny. Rozpiera go duma z decyzji porzucenia dotychczasowego życia. Chce rozstrzygnąć ostatecznie o swoim losie, ulokować siebie po dobrej stronie świata, ofiarując Bogu całego siebie. Zostać mnichem, nieść dobro i pomoc. Wstępuje do klasztoru i zmienia imię na Benedykt.

Rzeczywistość nie jest jednak równie czysta jak przekonania młodego i naiwnego duchownego. Widzi wokół siebie narastającą pustkę wewnętrzną, wydrążenie z życia, które znajduje religijne uzasadnianie w teoriach teologicznych i mistycznych.

Tadeusz Bartoś – w swojej pierwszej powieści – opisuje bohatera od początku jego drogi w katolickim zakonie, ukazuje sposoby zaangażowania, czy może raczej „wkręcenia” go w tryby zakonnego życia. Przedstawia jednostkę naginaną do jednowymiarowego i niepodważalnego postrzegania świata – jedynego słusznego. Opisuje także kolosalne rozczarowanie. Proces przenikania do świadomości Benedykta elementów krytycznych, kwestionujących totalną, przytłaczającą prawdę religijnego uwiedzenia. Drogę do postanowienia, aby opuścić tę destrukcyjną, manipulacyjną, zamkniętą grupę religijną.

Link do strony wydawnictwa.

Spotykamy się na dzisiejszych wykładach w dniu szczególnym – dniu pogrzebu Pawła Adamowicza, pierwszej ofiary rosnącej w naszym kraju fali nienawiści.  Nikt z nas chyba nie przypuszczał, że dożyjemy takiego dnia. Jesteśmy w szoku, jesteśmy rozbici i zrozpaczeni,  nie umiemy sobie poradzić z tym faktem.

 

19 stycznia jest dniem żałoby narodowej, dniem smutku ale także, mam nadzieję, dniem refleksji. Odwołaliśmy nasze przyjęcie noworoczne, by w ten sposób wyrazić szacunek dla Zmarłego, człowieka, z którym dzieliliśmy te same wartości.

 

Nie odwołaliśmy natomiast wykładów, bo mam wrażenie, że chwile, które spędzamy tu razem studiując służą tej wspólnej z Pawłem Adamowiczem sprawie. Są naszą indywidualną walką o lepszy świat. Pozwalają nam spojrzeć na to co się wokół nas dzieje. Dzięki nim jesteśmy bogatsi w refleksję, bogatsi w ogląd myśli „tego innego”. Lepiej możemy zrozumieć samych siebie i otaczający nas świat.

 

Uczcijmy minutą ciszy pamięć Pawła Adamowicza.

 

Anna Krajewska

Prezes Fundacji WSFT

 

Zapraszamy na debatę z cyku Ogród pytań. Gościem będzie prof. Jacek Leociak z Instytutu Badań Literackich PAN. Prof. Leociak wydał książkę na temat postaw polskiego kleru wobec Żydów w XX wieku, zatytułowaną Młyny Boże. Będzie o tym mówił we wstępnym przemówieniu. Później rozmowa prowadzona przez Tadeusza Bartosia.

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, czwartek 6 grudnia, g. 19.00. Zapraszamy.

Mamy już nagranie rozmowy z prof. Marcinem Matczakiem w Ogrodzie pytań na temat systemu konstytucyjnego. Oto link.

Agata Bielik-Robson, Andrzej Leder, Piotr Augustyniak i Tadeusz Batoś dyskutowali o  zadaniach przed jakimi staje współczesna filozofia. Mamy już nagranie tej debaty: Współczesne wyzwania filozofii.