Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Prowadzi - dr Piotr Ashwin-Siejkowski, King's College London

 

Zajęcia tylko online. 

Seminarium odbywać się będzie w pierszym semestrze roku akademickiego 2021/22 co dwa tygodnie w środy w g. 19.00-20.30. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października 2021, następne 2 listopada, i kolejo 17 listopada, 1 grudnia, 15 grudnia, 12 stycznia. W sumie 6 spotkań. Jest to kontynuacja zajęć z poprzedniego roku akademickiego. 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium. 

 

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie zajęcia.

 

Prowadzący tak opisuje projekt seminarium:

 

Ewangelia Marka jest najkrótszą Ewangelią z czterech kanonicznych Ewangelii. Tradycyjnie jest przypisywana Markowi, uczniowi Apostoła Piotra. Jeśli ten sąd jest prawdziwy, odzwierciedla wspomnienia o Jezusie przechowane w środowisku Piotra. Nasze seminarium uważnie wczyta się w polski przekład tego dokumentu (BT), ze szczególna uwaga odtworzenia oryginalnego żydowskiego i grecko-rzymskiego kontekstu użytych religijnych pojęć w tej Ewangelii, wyjaśnienia cytatów z Septuaginty, jak i zwróci uwagę na szereg zaskakujących problemów przechowanych przez ten tekst.

 

Seminarium będzie podzielone na dwie części: główna i najdłuższa: czytanie tekstu, komentarz do poszczególnych fragmentów przez prowadzącego seminarium i pytań związanych bezpośrednio z  tekstem. Jeśli uczestnicy seminarium znają inne współczesne języki, zachęcamy do czytania tej Ewangelii z nami w odniesienie do innych przekładów.

 

 

Celem naszego seminarium będzie nauczenie uczestników studiowania tekstu religijnego w sposób krytyczny, a te zdolności mogą być łatwo przeniesione do egzegezy innych dokumentów antycznych, jak i tekstów filozoficznych.