Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Co dwa tygodnie spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  głównego dzieła Martina Heideggera Bycie i czas.

W poprzednim roku pracowaliśmy systematycznie czytając wpólnie tekst zdanie po zdaniu. Dzieło jest ogromne, jesteśmy dalej we Wprowadzeniu. Dlatego w tym roku spróbujemy zaglądać w różne miejsca tego dzieła, by szybciej wyrobić sobie obraz zamysłu autora, lepiej zrozumieć ku czemu zmierzają szczegółowe analizy z poszczególnych rozdziałów.

Ponadto ustalenia Bycia i czasu będziemy konfrontować z innymi tekstami Heideggera, takimi jak Wprowadzenie do metafizyki, oraz Co zwie się myśleniem.

Celem naszej pracy jest praktyka, ćwiczenie myślenia filozoficznego, proponowanego przez Hedeggera. Różne dziedziny wiedzy mają swoje osobliwości. Teoria rozumienia, zwana hermeneutyką jest jednym z najważniszych punktów odniesienia dla współczenej filozofii.

Wspólną lekturę prowadził będzie Tadeusz Bartoś, Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, s. 24. Pierwsze spotkanie 16 października 2018, następne 30 października, itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie kilku spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Na stronie Zapisy należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę z seminarium heideggerowskim. Przebieg seminarium będzie nagrywany. Nagrania do prywatnego użytku uczestników seminarium. Kto nie wyraża zgody na nagrywanie ma dwie możliwości, albo zrezygnować z uczestnictwa, albo podczas seminarium konsekwentnie milczeć. Serdecznie zapraszam.