Czytać będziemy wspólnie dzieło Nietzschego "Poza dobrem i złem", centralny tekst w twórczości tego filozofa.

Możemy też zaglądać przy okazji do innych pism Nietzschego, choćby do "Wiedzy radosnej".

Seminarium prowadzi Tadeusz Bartoś. Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00-20.30 w sali konferencyjnej NBS Communications, ul. Krucza 16/20.

W semianarium można na żywo uczestniczyć także przez Internet.  Zapraszamy więc nie tylko mieszkańców Warszawy, ale także całej Polski, albo i świata. Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium.

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie zajęcia.

 

Nasz program już jest gotowy.

Wszystkie szczegóły w zakładce Co proponujemy.

W nowym roku akademickim wykłady w Centrum Łowicka, a także seminaria filozoficzne dostępne będą w formule hybrydowej, na miejscu i na platformie Zoom w Internecie.

A więc nie tylko Warszawiacy, ale wszyscy z kraju i ze świata - czujcie się zaproszeni!

Od 2010 do roku 2015 są to nagrania wyłącznie dźwiękowe a od roku 2016 nagrania video.  

 

Początkowo wykłady nie były systematycznie nagrywane i część z nich możemy udostępnić dzięki uprzejmości naszych słuchaczy. Bardzo im za to dziękujemy.  Chcieliśmy także zaznaczyć, że całość  to nagrania amatorski.

 

Nagrania są dostępne pod linkiem: WSFT On Demand.

 

 

Prowadzi - dr Piotr Ashwin-Siejkowski, King's College London

 

Zajęcia tylko online. 

Seminarium odbywać się będzie w pierszym semestrze roku akademickiego 2021/22 co dwa tygodnie w środy w g. 19.00-20.30. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października 2021, następne 2 listopada, i kolejo 17 listopada, 1 grudnia, 15 grudnia, 12 stycznia. W sumie 6 spotkań. Jest to kontynuacja zajęć z poprzedniego roku akademickiego. 

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium. 

 

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie zajęcia.

 

Prowadzący tak opisuje projekt seminarium:

 

Ewangelia Marka jest najkrótszą Ewangelią z czterech kanonicznych Ewangelii. Tradycyjnie jest przypisywana Markowi, uczniowi Apostoła Piotra. Jeśli ten sąd jest prawdziwy, odzwierciedla wspomnienia o Jezusie przechowane w środowisku Piotra. Nasze seminarium uważnie wczyta się w polski przekład tego dokumentu (BT), ze szczególna uwaga odtworzenia oryginalnego żydowskiego i grecko-rzymskiego kontekstu użytych religijnych pojęć w tej Ewangelii, wyjaśnienia cytatów z Septuaginty, jak i zwróci uwagę na szereg zaskakujących problemów przechowanych przez ten tekst.

 

Seminarium będzie podzielone na dwie części: główna i najdłuższa: czytanie tekstu, komentarz do poszczególnych fragmentów przez prowadzącego seminarium i pytań związanych bezpośrednio z  tekstem. Jeśli uczestnicy seminarium znają inne współczesne języki, zachęcamy do czytania tej Ewangelii z nami w odniesienie do innych przekładów.

 

 

Celem naszego seminarium będzie nauczenie uczestników studiowania tekstu religijnego w sposób krytyczny, a te zdolności mogą być łatwo przeniesione do egzegezy innych dokumentów antycznych, jak i tekstów filozoficznych.

 

Co dwa tygodnie od października do końca maja spotykać się będziemy już drugi rok na wspólnej lekturze  tekstu Martina Heideggera Przyczynki do filozofii.

Wspólną lekturę tekstu będzie prowadził Tadeusz Bartoś. Dołącza się też niekiedy do naszych spotkań dr Łukasz Kołoczek, wybitny znawca heideggerowskich Przyczynków

Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00-20.30 w sali konferencyjnej NBS Communications, ul. Krucza 16/20. W semianarium można na żywo uczestniczyć także przez Internet.  

Zapraszamy więc nie tylko mieszkańców Warszawy, ale także całej Polski, albo i świata.

Przebieg seminarium będzie nagrywany do wewnętrznego użytku uczestników seminarium.

Zapisy zarówno na seminaria jak i na wykłady poprzez formularz na naszej stronie w zakładce Zapisy. Należy wpisać tam swoje dane oraz kliknąć na kwadraciki wskazujące odpowiednie zajęcia.