Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)
Rok
24-10-2020
10:00-11:15prof. Jakub Kloc-Konkołowicz (Wydział Filozofii UW)Kant-Fichte-Hegel – konsekwencje i inspiracje, cz. I
11:30-12:45prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Ludy i narody w biblii hebrajskiej - Egipt
13:15-14:30prof. Agata Bielik-Robson (IFiS PAN, University of Nottingham)Derrrida
14-11-2020
10:00-11:15prof. Jakub Kloc-Konkołowicz (Wydział Filozofii UW)Kant-Fichte-Hegel – konsekwencje i inspiracje, cz. II
11:30-12:45prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Ludy i narody w biblii hebrajskiej - Mezopotamia
13:15-14:30dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Współcześnie teologowie: Karl Rahner
12-12-2020
10:00-11:15prof. Jakub Kloc-Konkołowicz (Wydział Filozofii UW)Kant-Fichte-Hegel – konsekwencje i inspiracje, cz. III
11:30-12:45prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Ludy i narody w biblii hebrajskiej – Persja
13:15-14:30dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Współcześnie teologowie: Hans Urs von Balthasar
23-01-2021
10:00-11:15prof. Jakub Kloc-Konkołowicz (Wydział Filozofii UW)Kant-Fichte-Hegel – konsekwencje i inspiracje, cz. IV
11:30-12:45prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Ludy i narody w biblii hebrajskiej - Fenicja i Syria
13:15-14:30prof. Jerzy Sojka (CHAT)Teologia ewangelicka po I wojnie światowej: teologia dialektyczna i renesans Lutra
27-02-2021
10:00-11:15prof. Jerzy Sojka (CHAT)Bultmann i postbultmaniści - rozwój teologii ewangelickiej a spory w badaniach nad Nowym Testamentem
11:30-12:45prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Ludy i narody w biblii hebrajskiej - Grecja
13:15-14:30prof. Marcin Napiórkowski (Instytutu Kultury Polskiej UW)Semiotyka kulturowa, cz. I
27-03-2021
10:00-11:15dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (IF UJ)Koniec filozofii analitycznej
11:30-12:45prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. I: Czas i przestrzeń w doświadczeniu starożytnych Greków
13:15-14:30prof. Marcin Napiórkowski (Instytutu Kultury Polskiej UW)Semiotyka kulturowa, cz. II
17-04-2021
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Wielcy teologowie XX wieku, Joseph Ratzinger
11:30-12:45prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. II: Ponowne odkrycie cywilizacji – Grecy i Orient w kulturze archaicznej
13:15-14:30prof. Marcin Napiórkowski (Instytutu Kultury Polskiej UW)Semiotyka kulturowa, cz.III
22-05-2021
10:00-11:15prof. Stanisław ObirekHans Kueng - życie i twórczość teologa
11:30-12:45prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. III: Przełom kulturalny – Homer, świątynia i religia grecka
13:15-14:30dr Robert Pawlik (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)Timajos Platona