Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

1. Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Fundację WSFT z siedzibą w Warszawie powierzonych nam danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych wydanych w związku z RODO.

2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest `Fundacja WSFT z siedzibą w Warszawie, ul. Kryniczna 26a, 03-934 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres Fundacja WSFT z siedzibą w Warszawie wskazany powyżej.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania Państwu informacji handlowych w tym newsletterów w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundacja WSFT w celu nawiązania z Państwem komunikacji, utrzymywania z Państwem relacji biznesowych w ramach naszej działalności w szczególności w zakresie edukacji. Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym dostawcom IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

5. Okres przechowywania Państwa danych. Jakie prawa Państwu przysługują w związku z powierzeniem nam swoich danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub innych informacji branżowych, informacji o wydarzeniach lub konferencjach.

W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:  https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

7. Wykorzystanie cookies na naszych stronach internetowych

Nasza strona internetowa może wykorzystywać cookies, które służą wyłącznie identyfikacji Państwa przeglądarki:

  • cookies PHPSESSID - przetrzymuje informację o sesji odwiedzającego naszą stronę internetową. Ta informacja jest usuwana po wygaśnięciu sesji przez użytkownika (zamknięciu przeglądarki).
  • cookies_accepted - przetrzymuje informacje o tym, że odwiedzający naszą stronę zaakceptował używanie cookies. Te cookies mają ustawioną ważność na 365 dni. Służą do sprawdzenia czy wyświetlić komunikat o cookies czy nie (w przypadku, jeśli użytkownik już raz zaakceptował warunki).

8. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Państwa.

9. Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.

10. Kontakt z Fundacją WSFT

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.

Co dwa tygodnie spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  głównego dzieła Martina Heideggera Bycie i czas.

W poprzednim roku pracowaliśmy systematycznie czytając wpólnie tekst zdanie po zdaniu. Dzieło jest ogromne, jesteśmy dalej we Wprowadzeniu. Dlatego w tym roku spróbujemy zaglądać w różne miejsca tego dzieła, by szybciej wyrobić sobie obraz zamysłu autora, lepiej zrozumieć ku czemu zmierzają szczegółowe analizy z poszczególnych rozdziałów.

Ponadto ustalenia Bycia i czasu będziemy konfrontować z innymi tekstami Heideggera, takimi jak Wprowadzenie do metafizyki, oraz Co zwie się myśleniem.

Celem naszej pracy jest praktyka, ćwiczenie myślenia filozoficznego, proponowanego przez Hedeggera. Różne dziedziny wiedzy mają swoje osobliwości. Teoria rozumienia, zwana hermeneutyką jest jednym z najważniszych punktów odniesienia dla współczenej filozofii.

Wspólną lekturę prowadził będzie Tadeusz Bartoś, Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, s. 24. Pierwsze spotkanie 16 października 2018, następne 30 października, itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie kilku spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Na stronie Zapisy należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę z seminarium heideggerowskim. Przebieg seminarium będzie nagrywany. Nagrania do prywatnego użytku uczestników seminarium. Kto nie wyraża zgody na nagrywanie ma dwie możliwości, albo zrezygnować z uczestnictwa, albo podczas seminarium konsekwentnie milczeć. Serdecznie zapraszam.

 

 

Ogród pytań to cykl debat organizowanych przez Centrum Łowicka i Warszawskie Studium Filozofii i Teologii. Tematy debat dotyczyć będą centralnych pojęć cywilizacji zachodniej.

 

19 marca 2018 o g. 19.00 gościem był filozof, prof. Andrzej Leder z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Temat debaty: Wielkie kategorie cywilizacji Zachodniej: Rewolucja. Prowadzienie: Tadeusz Bartoś: nagranie 

 

 

 

Wszystkie spotkania odbywają się w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa.

 

Nagrania wcześniejszych debat

 

24 stycznia 2018  - UKRAIŃCY O POLAKACH, prof. Oleg Leszczak, językoznawca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: nagranie.

 

11 grudnia 2017 -  ROSJANIE O POLAKACH. LILTERATURA I ULICA, prof. Aleksiej Głazkow, językoznawca z Moskiewskiego Państwowego  Instytutu Pedagogicznego: nagranie

 

18 października 2017 - MAŁOŚĆ, prof. Paweł Pieniążek: nagranie.

 

 

 

 

Archiwum debat WSFT - Duchowa kondycja Polaków, rok akademicki  2016-2017

 

27 kwietnia 2017, Zbigniew Mikołejko (nagranie)

10 marca 2017, Krystyna Skarżyńska (nagranie

17 lutego 2017, Róża Thun (nagranie

19 stycznia 2017, Oleg Leszczak (nagranie

15 grudnia 2016, Joanna Tokarska-Bakir (nagranie)

14 listopada 2016, Jan Sowa (nagranie)

3 października 2016, Agata Bielik-Robson (nagranie)

Nagrania debat z roku akademickiego 2015-2016

 

21 kwietnia 2016, prof. Wojeciech Burszta (nagranie)

10 marca 2016, prof. Stanisław Obirek (nagranie)

11 lutego 2016, dr hab. Piotr Augustyniak (nagranie)

22 stycznia 2016, prof. Przemysław Czapliński (nagranie)

14 grudnia 2015, prof. Andrzej Leder (nagranie)

20 listopada 2015, prof. Jerzy Vetulani (nagranie)

23 października 2015, Jan A. Kłoczowski OP (nagranie

Myślenie Platona poznajemy w trakcie lektury jego dialogów. W tym roku omawiać będziemy ostatnią, dziesiątą księgę Państwa. Będzie to swego rodzaju powtórzenie i podsumowanie naszej pracy nad tym filozofem. 

Platon miał swoich przyjaciół w historii filozofii i swoich zatwardziałych krytyków. Dogłębną krytykę filozofii jako platonizmu sformułował Fryderyk Nietzsche. Dlatego w tym roku zwrócimy się do jego tekstu Wola mocy, zwłaszcza drugiej księgi, gdzie autor wnikliwie przygląda się założeniom platońskim, które ugruntowały fundamenty naszej cywilizacji.

Semianrium porwadzi Tadeusz Bartoś. Spotkania co dwa tygodnie, we wtorki o g. 19.00, w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, s. 24. Pierwsze spotkanie 9 października, następne 23 października itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie kilku spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

Na stronie Zapisy należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę z seminarium Platon-Nietzsche. Przebieg seminarium będzie nagrywany. Nagrania do prywatnego użytku uczestników seminarium Kto nie wyraża zgody na nagrywanie ma dwie możliwości, albo zrezygnować z uczestnictwa albo podczas seminarium konsekwentnie milczeć. Serdecznie zapraszmy.