Moje konto
Czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że jest zbożne, czy też jest ono zbożne dlatego, że bogowie to lubią?
Platon (Eutyfron) wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z filozofii, historii idei, historii kultury, religii

Rozwój cywilizacji zachodniej – to interesuje nas najbardziej! Od starożytności do dnia dzisiejszego. Zapraszamy wykładowców, którzy mogą nam przybliżyć najciekawsze i najbardziej pasjonujące kwestie ewolucji myśli naszego kręgu kulturowego. 

Od ponad dziesięciu lat zbieramy się raz w miesiącu w soboty, w Centrum Łowicka w Warszawie, by wysłuchać wykładów na wspomniane tematy. Od kilku lat umożliwiamy też dostęp do nagrań z wykładów bieżącego roku akademickiego osobom z różnych stron świata, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach.

Naszymi słuchaczami są ludzie rozmaitych zawodów i w różnym wieku. Począwszy od studentów, przez aktywnych zawodowo nauczycieli, prawników, inżynierów, dziennikarzy, przedsiębiorców, naukowców po będących już w stanie spoczynku emerytów.

Wśród wykładowców WSFT znajdą Państwo wybitnych specjalistów, chcemy bowiem wiedzę ekspertów w wybranych dziedzinach przybliżać w przystępnej formie.

Kalendarium