Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)
Rok
14-10-2017
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Przebaczenie i pojednanie - Biblia i Jacques Derrida I
11:30-12:45prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Upadek religii klasycznych w chrześcijańskim cesarstwie późnoantycznym: Antypogańska polityka cesarzy późnorzymskich (źródła prawne)
13:15-14:30prof. Jacek Banaszkiewicz IH PANUpadek religii pierwotnych na ziemiach polskich
18-11-2017
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Przebaczenie i pojednanie - Biblia i Jacques Derrida II
11:30-12:45prof. Ewa Wipszycka-Bravo (IH UW)Upadek religii klasycznych w późnoantycznym Egipcie
13:15-14:30dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (IF UJ)Sylwetki Wielkich Filozofów – Fenomen Wittgensteina
16-12-2017
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Chrześcijaństwo a filozofia postsekularna
11:30-12:45prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Upadek religii klasycznych w chrześcijańskim cesarstwie późnoantycznym: Śmierć pogańskiej filozofki Hypatii na tle konfliktu pogańsko - chrześcijańskiego
13:15-14:30dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Geny – program człowieka: algorytm czy chaos
20-01-2018
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Mesjanizm w ujęciu religijnym i zsekularyzowanym
11:30-12:45Prof. Paweł Pieniążek (UŁ)Francuska recepcja Nietzschego: G. Bataille – Nietzsche mistyczny
13:15-14:30prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Upadek religii klasycznych w chrześcijańskim cesarstwie późnoantycznym: Filozofowie neoplatońscy przeciw chrześcijanom w IV i V wieku
24-02-2018
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Sekularyzacja jako kenoza (G. Vattimo)
11:30-12:45Prof. Paweł Pieniążek (UŁ)Francuska recepcja Nietzschego: P. Klossowski – mistyka i symulakry. M. Blanchot – Nietzsche transgresywny
13:15-14:30prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Upadek religii klasycznych w chrześcijańskim cesarstwie późnoantycznym: Cesarz Justynian I i koniec tzw. Akademii Platońskiej w Atenach
24-03-2018
10:00-11:15prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Wino w starożytnej Grecji I
11:30-12:45Prof. Paweł Pieniążek (UŁ)Francuska recepcja Nietzschego: G. Deleuze – różnica, pożądanie i władza
13:15-14:30dr hab. Krystyna Stebnicka (Inst. Hist. UW)Żydzi w państwie późnorzymskim (mord rytualny)
21-04-2018
10:00-11:15prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Wino w starożytnej Grecji II
11:30-12:45Prof. Paweł Pieniążek (UŁ)Francuska recepcja Nietzschego: M. Foucault – szaleństwo, władza i estetyka istnienia
13:15-14:30dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (Instytut Sztuki PAN)Co przetrwało – tradycje pogańskie w Polsce XIX i XX wieku
19-05-2018
10:00-11:15Prof. Paweł Pieniążek (UŁ)Francuska recepcja Nietzschego: J. Derrida – Nietzsche dekonstrukcyjny
11:30-13:30Sebastian Duda, Zuzanna Radzik, Jerzy Sojka10-lecie WSFT - uroczysta debata: Wyzwania teologii w dzisiejszym świecie. Dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi), Zuzanna Radzik (Tygodnik Powszechny), dr Jerzy Sojka (CHAT)