Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)
Rok
27-10-201810:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Wstęp do egzegezy Nowego Testamentu
27-10-201811:30-12:45prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Wino w starożytnej Grecji
27-10-201813:15-14:30dr Iwona Chmura-Rutkowska (UAM)(Nie) widzialne granice. Edukacja szkolna i płeć
24-11-201810:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Jezus historyczny - cz. I
24-11-201811:30-12:45prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Kres religii pogańskich i triumf chrześcijaństwa: konflikt religijny na tle upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego
24-11-201813:15-14:30dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)O biologicznych i ewolucyjnych podstawach moralności
15-12-201810:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Jezus historyczny - cz. II
15-12-201811:30-12:45prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Kres religii pogańskich i triumf chrześcijaństwa: konflikt religijny na tle upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego
15-12-201813:15-14:30prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Systemy polityczne starożytnej Grecji: demokracja, oligarchia i jedynowładztwo wczoraj i dziś
19-01-201910:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Rozwój Kościoła pierwotnego
19-01-201911:30-12:45prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Systemy polityczne starożytnej Grecji: demokracja, oligarchia i jedynowładztwo wczoraj i dziś
19-01-201913:15-14:30prof. Paweł Janiszewski (IH UW)Kres religii pogańskich i triumf chrześcijaństwa: ostatni poganie na Zachodzie
16-02-201910:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Mesjanizm w wersji religijnej i zsekularyzowanej
16-02-201911:30-12:45prof. Marek Węcowski (Inst. Hist. UW) Systemy polityczne starożytnej Grecji: demokracja, oligarchia, jedynowładztwo wczoraj i dziś
16-03-201910:00-11:45dr Barbara Markowska (Collegium Civitas)Czym jest liberalizm? Mapa i genealogia pojęcia
16-03-201911:30-12:45dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Mózg emocjonalny, czyli odwieczna walka serca z rozumem
16-03-201913:15-14:30dr hab. Krystyna Stebnicka (Inst. Hist. UW)Islam w Jerozolimie - cz. I
13-04-201910:00-11:15dr Barbara Markowska (Collegium Civitas)Ład liberalny: umowa społeczna a prawa natury [Hobbes/Locke/Rousseau]
13-04-201911:30-12:45dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Neuronauka sprawdza Arystotelesa: o postrzeganiu rzeczywistości i percepcja świata
13-04-201911:30-12:45dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Neuronauka sprawdza Arystotelesa: o postrzeganiu rzeczywistości i percepcja świata
13-04-201910:00-11:15dr hab. Krystyna Stebnicka (Inst. Hist. UW)Islam w Jerozolimie - cz. II
18-05-201910:00-11:45dr Barbara Markowska (Collegium Civitas)Homo oeconomicus i paradoksy wolności [Smith/Kant/Mill]
18-05-201911:30-12:45dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Neuronauka sprawdza Arystotelesa: wiedzy, uczeniu się i pamięci
18-05-201913:00-14:15Dr Piotr Ashiwin-Siejkowski (King s College London)Czy pojęcie „Chrześcijaństwa” jest stosowne w odniesieniu do pluralizmu tradycji teologicznych przed Niceą?