Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zebrać fundusze na drugie wydanie Komentarza Tomasza z Akwinu do Ewangelii Jana.

Książka już jest dostępna w sprzedaży w Wydawnictwie Marek Derewiecki

 

***

Niektóre książki nie mogłyby ukazać się, gdyby nie pomoc. Tak jest z "Komentarzem Tomasza z Akwinu do Ewangelii Jana". Jest to tekst unikalny. Zdanie po zdaniu wybitny umysł analizuje słowa Ewangelii. To co zawiłe rozjaśnia, używa prostego języka, potocznego, zrozumiałego dla każdego. 

Ewangelia Jana jest wyjątkowo ciekawa, wiele w niej wątków tajemniczych, metafor, symboli, przemawiania obrazem. Komentarz Tomasza z Akwinu podejmuje ten sposób mówienia, rozumie symboliczny język. Możemy więc tam przeczytać kim było to Słowo, które było na początku. Możemy przyjrzeć się jak opisuje Tomasz z Akwinu obmycie nóg przez Jezusa uczniom w Wieczerniku, jaki sens miała modlitwa Jezusa przed śmiercią. To niewyczerpane źródło religijnej inspiracji.

Na temat komentarza mamy wypowiedź Tadeusza Bartosia https://bit.ly/2Iqt9PJ

 

Co dwa tygodnie spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  głównego dzieła Martina Heideggera Bycie i czas.  Uważany za niejasnego, autor, podczas wspólnej lektury staje się przystępny.Nie możemy dotrzeć i zrozumieć wielkości myśliciela bez systematycznej lektury jego tekstów. Dopiero obcowanie z jego myślą pozwala uchwycić szerokość jego horyzontów, wnikliwość spostrzeżeń. Myśleć po Heideggerowsku oznacza ćwiczenie z hermeneutyki, ćwiczenie z tego, co znaczy rozumieć, z warunków tego, czym jest rozumiejące bycie w świecie. Trzeba nam zrozumieć, co znaczy rozumieć, by zacząć rozumieć.

 

Wspólną lekturę prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś. Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, s. 21. Pierwsze spotkanie 24 października 2017, następne 21 listopada, 5 grudnia, itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie jednego lub dwóch spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

 

Zapisy rozpoczynamy we wrześniu. Tam należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, by wybrać odpowiednie seminarium. 

W RDC  w programie Niedziela filozofów Tomasz Stawiszyński i Tadeusz Bartoś podsumowywali dotychczasowy przebieg debat z cyklu Duchowa kondycja Polaków. Zapis tej dyskusji na stronie RDC, kliknij tutaj.

System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]

 

Ogród pytań to cykl debat organizowanych przez Centrum Łowicka i Warszawskie Studium Filozofii i Teologii. Tematy debat dotyczyć będą centralnych pojęć cywilizacji zachodniej.

 

19 marca 2018 o g. 19.00 gościem był filozof, prof. Andrzej Leder z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Temat debaty: Wielkie kategorie cywilizacji Zachodniej: Rewolucja. Prowadzienie: Tadeusz Bartoś: nagranie 

 

 

 

Wszystkie spotkania odbywają się w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa.

 

Nagrania wcześniejszych debat

 

24 stycznia 2018  - UKRAIŃCY O POLAKACH, prof. Oleg Leszczak, językoznawca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: nagranie.

 

11 grudnia 2017 -  ROSJANIE O POLAKACH. LILTERATURA I ULICA, prof. Aleksiej Głazkow, językoznawca z Moskiewskiego Państwowego  Instytutu Pedagogicznego: nagranie

 

18 października 2017 - MAŁOŚĆ, prof. Paweł Pieniążek: nagranie.

 

 

 

 

Archiwum debat WSFT - Duchowa kondycja Polaków, rok akademicki  2016-2017

 

27 kwietnia 2017, Zbigniew Mikołejko (nagranie)

10 marca 2017, Krystyna Skarżyńska (nagranie

17 lutego 2017, Róża Thun (nagranie

19 stycznia 2017, Oleg Leszczak (nagranie

15 grudnia 2016, Joanna Tokarska-Bakir (nagranie)

14 listopada 2016, Jan Sowa (nagranie)

3 października 2016, Agata Bielik-Robson (nagranie)

Nagrania debat z roku akademickiego 2015-2016

 

21 kwietnia 2016, prof. Wojeciech Burszta (nagranie)

10 marca 2016, prof. Stanisław Obirek (nagranie)

11 lutego 2016, dr hab. Piotr Augustyniak (nagranie)

22 stycznia 2016, prof. Przemysław Czapliński (nagranie)

14 grudnia 2015, prof. Andrzej Leder (nagranie)

20 listopada 2015, prof. Jerzy Vetulani (nagranie)

23 października 2015, Jan A. Kłoczowski OP (nagranie

By zrozumieć myśliciela trzeba obcować z jego myślą. Nie ma innej drogi. Stąd idea wspólnej lektury i dyskusji nad tekstami Platona. W nowym roku akademickim po podsumowaniu dotychczasowej pracy czytać będziemy 9 i 10 księgę Państwa, następnie Polityk - ważny tekst o tym czy władca ma podlegać prawu (jakże aktualny), i wreszccie ostatni dialog Platona - Prawa.

 

Tematyka tych tekstów krąży dokoła problemów budowy sprawiedliwego społeczeństwa, dobrze urządzonego państwa. I warunku koniecznego dobrego państwa - wychowania i edukacji młodzieży. Głębia i bogactwo spostrzeżeń Platona staje się naszym udziałem podczas wspólnej lektury i dyskusji nad tekstami.

 

Wspólną lekturę prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś. Spotkania co dwa tygodnie w wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka. Pierwsze spotkanie 17 października 2017, następne 31 października, 28 listopada itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie jednego lub dwóch spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego.

Zapisy rozpoczynamy we wrześniu. Tam należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, by wybrać odpowiednie seminarium.